JEFF YIU


photographerNET-A-PORTER X ALAÏA EDITION


featuring zhu zhu 朱珠 
styling: Griigrio Kopa 
grooming: Zhang Ying Si 
production: Beijing Eye
lighting hire: Elephoto Beijing